top of page
PERIFÉRIA TANULMÁNYOK

A Periféria Tanulmányok 2020-ban indult kiadványsorozatunk a Periféria Központ alap- és alkalmazott kutatásainak eredményeit mutatja be. A sorozatban máshol nem megjelent kutatási jelentéseinket, szakpolitikai javaslatainkat egységes arculattal tesszük elérhetővé mind a piaci, mind az állami, mind az aktivista és az akadémiai szereplők számára. A kiadványokból esetenként nyomtatott példányok is készülnek, de alapvetően a .pdf változatot terjesztjük. Az egyes kötetek innen, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtárból is letölthetők, kereskedelmi forgalomba kerülés nélkül szabadon terjeszthetők.

bérlői lakásszövetkezeti modell
háztartások eladósodása
lakáspiaci polarizáció
periféria tanulmányok 5

Kiadó: Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont [1074 Budapest, Barát u. 8.]
Felelős kiadó: Czirfusz Márton
Sorozatszerkesztő: Czirfusz Márton

ISSN 2732-0758 [online]
ISSN 2677-1233 [nyomtatott]

PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 5.

Megfizethető bérlakásszektor Budapesten? Egy kérdőíves felmérés eredményei

2023. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna

Ez a kiadvány egy 2022-es kutatáson alapul, amiben a megfizethető bérlakásszektor keresleti és kínálati oldaláról végeztünk kutatást nyolc közép- és délkelet-európai országban. A projekt fő célja az volt, hogy felmérje, milyen módon tudnának türelmes, de elsősorban piaci pénzügyi források új, megfizethető lakhatási modelleket finanszírozni a régióban. Ez a kiadvány a kutatás azon részét mutatja be, ami a  megfizethető bérlakásszektor keresleti oldalát feltérképező kérdőíves felmérésról szól. A hiánypótló kérdőíves felmérésünk alapján részletesen elemeztük azt, hogy Budapesten kik lehetnének egy megfizethető bérlakásszektor lakói.

PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 4.

Polarizáció a magyar lakáspiacon. Lakásfinanszírozás függő gazdasági helyzetben

2020. Pósfai Zsuzsanna

A Periféria Tanulmányok ezen száma a magyarországi lakáspiaci cégek területi stratégiáit vizsgáló kutatás magyar nyelvű leírása, ami egyben Pósfai Zsuzsanna, alapító munkatársunk doktori értekezésének egy közérthetőbb nyelven írt, szélesebb közönséget célzó összefoglalója. A kutatási összefoglaló kiemelten foglalkozik a lakásfinanszírozás, mint a befektetések és lakáshitelezés, illetve a lakáspiaci mobilitás - a tranzakciók és kisebb részben az újlakásépítés - kérdéseivel, mivel ezeken a területeken a lakáspiacon érvényesülő piaci és társadalmi szempontok egyszerre vannak jelen.

PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 3.

Háztartási eladósodás az európai perifériákon [Household Debt on the Peripheries of Europe]

2020. Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna

Ez az angol nyelvű kiadvány a 2019 november végén tartott nemzetközi workshop struktúráját követi, és az európai perifériákon tapasztalható háztartási eladósodás hasonlóságait járja körül számos esettanulmánnyal. Célunk, hogy a Periféria Tanulmányok 2. számával együtt ez a tanulmány is egy olyan információs dokumentumként szolgáljon, ami könnyebben átláthatóvá és megérthetővé teszi az eladósodás komplex folyamatát és annak strukturális tényezőit. Mind a széles közönség számára, mind a kifejezetten lakhatással és eladósodással foglalkozó szervezetek számára ajánljuk.

PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 2.

A háztartások eladósodása Magyarországon

2020. Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna

Ez a magyar nyelvű kiadvány elsősorban a 2019. július - december során végzett kutatás tapasztalataira épít, de beépítettük a 2019 decemberében tartott hazai workshop eredményeit is. Ezzel a kiadvánnyal kifejezett célunk, hogy támpontot adjunk olyan szervezeteknek, melyek eladósodott háztartásokkal dolgoznak.

PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 1.

Bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna

A kiadványban az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalatainkat összegezzük. Ebben az anyagban részletesebben is bemutatjuk, hogy milyen pénzügyi, jogi, építészeti és közösségszervezési elvek mentén lehetne elképzelni a bérlői lakásszövetkezetek hazai elterjedését. Inspiráló külföldi példák mellett azt is elemezzük, hogy a magyarországi szabályozói környezetben rövid és hosszú távon milyen lépések lennének szükségesek a modell hatékony megvalósulásához. Az írásban arra is kitérünk, hogy itthon kik és hogyan dolgoznak a bérlői lakásszövetkezeti modell gyakorlati megvalósításán.

bottom of page