top of page
VÁROSI ÉS TERÜLETI ÁTALAKULÁSOK

A városi és területi átalakulások magukba foglalják mind a lakhatási lehetőségek, mind a különböző típusú ingatlan- és infrastruktúra-fejlesztések változásait; melyek azon kívül, hogy egymást is befolyásoló tényezők, lokális hatásaikon túl szoros összefüggésben vannak a nemzeti, regionális és globális gazdasági és politikai dinamikákkal. Kutatásainkban az egyenlőtlen térbeli és társadalmi viszonyok vizsgálata során a kiszorítás és a dzsentrifikáció kapcsolatával, a gazdasági szerkezetváltás városfejlődésre tett hatásaival, valamint a migráció és a város megújulási folyamataival foglalkoztunk. Az infrastruktúra-fejlesztésekre nem kizárólag társadalmi integrációs és gazdaságélénkítő eszközként tekintünk, hanem azokat a mechanizmusokat is megmutatjuk, amik a fejlesztés során további egyenlőtlenségeket, vagy később akár válságokat is tudnak okozni.

KÖZÉLETI ÍRÁSOK
Közéleti írások

Dzsentrifikálódó számlálókörzettel rendelkező települések, 2001-2011.

2023. Czirfusz M., Pósfai I., Pósfai Zs.

Kutatási adat

Salgótarján. Szociális településrehabilitáció eredményességének értékelése

2021. október 15. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Szociális településrehabilitáció eredményességének értékelése című tanulmány melléklete

Közéleti előadások
KÖZÉLETI ELŐADÁSOK

Ipari dolgozók, kormányzati válságkezelés és szakszervezetek a koronavírusválság idején

2022. március 23. Czirfusz Márton. Pápa

Iránytévesztés – Elhanyagolt dolgozók és a koronavírus mint gazdasági és társadalmi probléma

2022. március 1. Czirfusz Márton. Online

Dolgozói szegénység szeminárium záró beszélgetés

2021. december 2. Pósfai Zsuzsanna. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.

A "kínai veszedelem" narratívákon túl: a globálkapitalizmus újrarendeződése és a kelet-európai kínai beruházások közötti összefüggések [Beyond the ‘China threat’: Chinese investments in Eastern Europe and reorganising global capitalism]

2021. október 14. Szabó Linda. TNI webinar series

'Egy Út Egy Övezet' - Kína infrastrukturális beruházásai

2021. június 10. Szabó Linda.

Benchmarking Working Europe 2020 - Hogyan néz ki Magyarország dolgozói arca?

2021. február 22. Czirfusz Márton. Átrium. Friedrich Ebert Stiftug.

Menekültek lakhatása Magyarországon

2020. november 12. Szabó Linda. Online: Menekültek és bevándorlók integrációja Magyarországon.

Hol a helyünk a 8-ban?

2018. október 31. Czirfusz Márton. Budapest: Gólya. Szabad Október Fesztivál.

Vita a budapesti dzsentrifikációról [Discussion on gentrification in Budapest]

2018. május 26. Jelinek Csaba. Budapest: Klu-Béla

A kortárs urbanisztika szociológiai kihívásai.

2018. május 7. Jelinek Csaba. Veszprém: Hangvilla.

  

Nagyvárosi marginalizáció és szegregáció.

2017. október 24. Pósfai Zsuzsi. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kriminológia TDK.

Kettészakadó város a globális folyamatok tükrében.

2015. november 12. Berki Márton, Czirfusz Márton, Jelinek Csaba. Békéscsaba: Magyar Földrajzi Társaság Körösvidéki Osztály.

Dialektikus kritikai városelmélet egy dzsentrifikálódó budapesti városrészben [Dialectic critical urban theory in a gentrifying neighbourhood of Budapest]

2015. június 13.Collective for Critical Urban Research. Thessaloniki: UniConflicts in spaces of crisis. Critical approaches in, against and beyond the University

​​

Egy kritikai megközelítés alkalmazása a magyar városkutatásban és várospolitikában [Introducing a critical approach in Hungary’s urban research and policy]

2015. június 12. Collective for Critical Urban Research. Thessaloniki: UniConflicts in spaces of crisis. Critical approaches in, against and beyond the University

A kettészakadó város - dzsentrifikáció Budapesten.

2015. március 17. Czirfusz Márton, Horváth Vera, Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsi. Budapest: Gólya Presszó.

Kritikai városkutatás Magyarországon. 

2014. április 14. Bodnár Judit, Gyimesi Zoltán, Ivanics Zsófia, Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsi.  Budapest: Budapest Kör 104

Kinek épül a kreatív város?

2014. április 4. Czirfusz Márton. Budapest: Construma 34. Nemzetközi építőipari szakkiállítás

Kínai vállalkozók Budapesten és a Skála áruházakban

2013. november 16. Szabó, Linda. Budapest: A kereskedelem újragondolt helyei: a Nyugati téri Skála Metró. Failed Architecture Workshop, szervezte: Budapest Főváros Önkormányzata és Kortárs Építészeti Központ.

Struct.Zine #3 – Lapszámbemutató kerekasztal-beszélgetés.

2013. június 11. Czirfusz Márton, Jelinek Csaba. Budapest: FUGA Budapesti Építészeti Központ 

IVS a tervhierarchiában: nemzetközi és hazai tapasztalatok.

2009. november 30. Czirfusz Márton. Budapest: Budapest Kör 55.

WORKSHOPOK
Workshopok

Kína globális kapitalizmusa az alapoktól [China’s global capitalism from the ground-up]

2023. június 8. Szabó Linda. Ljubljana: CHERN - ZRC SAZU. 

Affiliate exchange for Impact

2022. november 15-19. Szabó Linda. Barcelona: Electronics Watch.

Munkavállalók az elektronikai iparban

2022. május 31. Szabó Linda, Czirfusz Márton. Periféria Központ, Electronics Watch

Válság workshop sorozat

2022. június 17. Szabó Linda, Gerőcs Tamás. Budapest. Fordulat, Mérce.

CHERN Joint Working Group Conference

2022. szeptember 2. Szabó Linda. Párizs. CHERN.

Zsugorodó városok könyvbemutató

2022. március 24. Jelinek Csaba. KÉK. 

Dolgozói szegénység szeminárium

2021. december 2. Pósfai Zsuzsanna. Benczúr Hotel. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Együttműködés a civil szerveződések és az önkormányzatok között - Közös Városunk 2.0 műhely

2021. október 16. Czirfusz Márton. Auróra. Közélet Iskolája, Periféria Központ.

Kollektív/kritikai térképezés workshop

2021. március 5. Czirfusz Márton. 

Városi mozgalmak a visegrádi országokban és Ukrajnában: Egy befogadó szemléletű és genderérzékeny részvételi demokrácia iránytűi?

2015. október 1-2. Budapest: Lengyel Intézet és Kossuth Klub. Kooperációban a Friedrich Ebert Alapítvánnyal és a Lengyel Intézettel

Publikációk
PUBLIKÁCIÓK

Állam, kapitalizmus és infrastruktúra-vezérelt fejlesztés: A Budapest-Belgrád vasútépítés többléptékű elemzése [State, capitalism and infrastructure-led development: A multi-scalar analysis of the Belgrade-Budapest railway construction]

2023. Szabó L., Jelinek Cs.

In Environment and Planning A: Economy and Space 2023 April 11

"Kötvényes" kínai bevándorlók Budapesten [Chinese "Golden Visa" Migrants in Budapest]

2021. Szabó L., Beck F., Knyihár E.

In: Global Dialogue 2021 April 28-29

A COVID-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon

2021. Czirfusz M.

In: Területi Statisztika, 61(3), 320-336.

Creativity and culture in reproducing uneven development across Central and Eastern Europe.

2017. Czirfusz M.

In: Lux G, Horváth Gy (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge, 106-119.

 

Do we need a re-theorization of global urbanism from Eastern Europe?

2016. Czirfusz, M.

In: International Conference From CONTESTED_CITIES to Global Urban Justice. Madrid: Grupo de Estudios Urbanos y Teoría Social, Paper WPCC-161005. 

Józsefváros dzsentrifikációja és annak káros hatásai a helyi kisebbségekre [Gentrification of Józsefváros and Its Detrimental Effects on Local Minorities].

2015. Szabó Linda.

In: Minority Rights Group International (ed.) State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015: Case Studies

Gentrification and Rescaling Urban Governance in Budapest-Józsefváros.

2015. Czirfusz, M., Horváth, V., Jelinek, Cs., Pósfai, Zs., & Szabó, L. 

Intersections, 1(4), 55–77. 

Spatial inequalities of public works employment.

2015. Czirfusz, M.

In: Fazekas, K., Varga, J. (szerk.):  The Hungarian Labour Market, 2015. Budapest: Institute of Economics, MTA KRTK, 128–143. 

 

Kritikai városkutatás.

2013. Jelinek, Cs., Bodnár J., Czirfusz, M., Gyimesi, Z. 

Budapest: L'Harmattan.

Domesticating Neo-Liberalism. Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities. (recenzió)

2012. Czirfusz M.

Urbs: Magyar Várostörténeti Évkönyv (7): 575-580.

A Társadalomelméleti Kollégium Városműhelye. Kritikai városkutatás Magyarországon.

2012. Jelinek, Cs.

Tér és Társadalom, 26(4): 136–141.

State-Led Gentrification and Relocation in Budapest: Vacating a House in Ferencváros.

2011. Jelinek, Cs.

MA thesis, Central European University.

Régi és új mechanizmusok és ezek hatásai a kelet-közép-európai városközpontok átalakulási folyamataiban.

2010. Földi Zs., Czirfusz M.

In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK), 244-260.

The Phenomena of Displacement and Relocation during the Process of Gentrification in Budapest.

2010. Jelinek, Cs.  

Studia Sociologia, 55(2): 105–116.

Elszalasztott előny a városok pozíciós versenyében? Egy '"Kínai negyed" lehetőségei Budapesten 

2009. Szabó Linda

Café Babel, 60. 81-91.

Why would we need a 'Chinatown'? : the case of Chinese entrepreneurs in the rust belts of the 8th and 10th districts of Budapest

2009. Szabó Linda

MA Dissertation, Central European University

Re-industrialization in the World and in Hungary.

2008. Barta, Gy., Czirfusz, M., Kukely, Gy.

European Spatial Research and Policy. (2): 5–26.

Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest.

2006. Barta, Gy., Beluszky, P., Czirfusz, M., Győri, R. Kukely, Gy.

Discussion Papers of the CRS HAS. 51. 

Konferenciák
KONFERENCIÁK

Állam, kapitalizmus és infrastruktúra-vezérelt fejlesztés: A Budapest-Belgrád vasútépítés többléptékű elemzése [State, capitalism and infrastructure-led development: A multi-scalar analysis of the Belgrade-Budapest railway construction]

2023. május 18-19. Szabó Linda. Athén: PORTS ERC workshop.

Félperifériás infrastruktúra-fejlesztés a globális hatalomváltás során. Kína vegyes gazdasági paradigmája a magyarországi befektetésekben [Semi-peripheral infrastructure development during global power shift. China's mixed-economic paradigm for investing in Hungary]

2022. november 27. Szabó Linda, Gerőcs Tamás. Budapest: Conference of Non-Captitalist Mixed Economies (Theory, History, Future)

Kínai import/export és a városi átalakulás Európában [Chinese import/export and urban transformation in Europe]

2022. november 12. Szabó Linda. San Francisco, online: “Diasporic Futures: Sinophobia, Techno-Political Strife, and the Politics of Care” (30th Anniversary Conference of the founding of the International Society for the Study of Chinese Overseas (ISSCO)

Függőség újratöltve: A centrum-periféria dinamika az EU e-akkumlátor iparpolitikájában [Recharging Dependency: Core-Periphery Dynamics in the EU's E-Battery Industrial Policy]

October 17, 2022. Czirfusz, Márton and Karas, Dávid. Manchester (online). The new green global division of labour: Emerging geographies of decarbonisation.

A munka átalakulása Budapesten 1989 után: a város az új nemzetközi munkamegosztásban [Transformationder Arbeit in Budapest nach 1989: die Stadt in der neuen internationalen Arbeitsteilung]

2022. október 7. Czirfusz Márton. Tübingen. Jahrestagung des idGL: Die Stadt im Wandel. Transformationsprozesse in Südosteuropa seit den 1980er Jahren.

The impact of China’s rise and the ‘infrastructure turn’ on the governance and financing of infrastructure in Hungary

2022. szeptember 14-16. Szabó Linda, Gerőcs Tamás. Lipcse. RSA Central and Eastern Europe, Panel Chinese Investments in East Europe’s Infrastructures: A Relational Critical Political Economy Perspective

State, capitalism and infrastructure-led development: a multi-scalar analysis of the Budapest-Belgrade railway construction

2022. június 7-10. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Dublin. GCEG, Panel Making Space for the “New” State Capitalism

Térbeli munkamegosztás és politikai megosztottságok Magyarországon [Spatial divisions of labour and political divides in Hungary]

2021. december 9. Czirfusz Márton. The revenge of the places that don’t matter? Politics of territorial inequalities in comparative perspective

A magyar munkaalapú társadalom az egyenlőtlen fejlődésben [The Hungarian ‘work-based society’ within uneven development]

2021. október 9. Czirfusz Márton. GeoWoche2021

Az "Egy Út Egy Övezet" politika és az infrastruktúrafejlesztés Kelet-Európában: a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés többléptékű elemzése [The BRI and Infrastructure Development in Eastern Europe: A Multi-Scalar Analysis of the Budapest-Belgrade Railway Construction]

2021. augusztus 24. Szabó Linda. ICAS 12, Leveraging Chinese Dreams and Capital: State Power and Dynamics and Subnational Industrial Manouvers - Infrastructure and Connectivity through BRI

Állam és tértermelés

2021. június 3. Czirfusz Márton, Jelinek Csaba. TÉR Műhely. 

Kínai tőkeáramlás a magyar infrastruktúrákba és logisztikai szektorba: a Budapest-Belgrád vasútvonal esete [The Flow of Chinese Capital into Eastern European Infrastructures: the Case of the Budapest-Belgrade Railway Line]

2021. május 20. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Thirty Years of Capitalist Transformations in Central and Eastern Europe: Inequalities and Social Resistance. 

Kínai tőkeáramlás a magyar infrastruktúrákba és logisztikai szektorba: a Budapest-Belgrád vasútvonal esete [The Flow of Chinese Capital into Hungarian Infrastructure and Logistics: The Case of the Budapest-Belgrade Railway]

2021. április 24. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Globalising Eastern Europe - New Perspectives on Transregional Entanglements (BASEES-EEGA Annual Conference)

Területi politika, városok, foglalkoztatás

2021. április 8. Czirfusz Márton. Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya. Város és foglalkoztatás

New Roles Chinese Can Play on Budapest Housing Market

2020. november 12-13. Szabó Linda. Beck Fanni. Knyihár Eszter. Párizs: 4th CERPE Workshop - Chinese migrations in Europe: between continuity and renewal

Belt and Road Initiative in Eastern Europe: the Case of the Budapest-Belgrade Railway Line

2020. július 18-20. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Amszterdam: Society for the Advancement of Socio-Economics - State Capitalism  and State-led Development in the 21st Century: China and Beyond 

Changing global conditions of infrastructural and large-scale development projects in Eastern Europe

2020. szeptember 15-19. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Lipcse: 2nd British Association for Slavonic and East European Studies Regional Conference - EEGA.

The Flow of Chinese Capital into Eastern European Infrastructures: the Case of the Budapest-Belgrade Railway Line

2020. szeptember. Szabó Linda, Jelinek Csaba. Kolozsvár: International Karl Polányi Society - Thirty Years of Capitalist Transformations in Central and Eastern Europe: Inequalities and Social Resistance

A dzsentrifikáció és a kilakoltatás térbeli alakulása Magyarországon 2001 és 2011 között [Geographische Prozesse der Gentrifizierung und Verdrängung in Ungarn von 2001 bis 2011]

2019. szeptember 25. Czirfusz Márton. Pósfai István. Pósfai Zsuzsanna. Kiel: Arbeitskreis Geographische Wohnungsmarktforschung

Centering the Periphery: Creative Marginality and Radical Activism in Neoliberal Cities

(kooperációban a CEU Szociológia és Szociálantropológia tanszékével). 2016. május 2-3. Budapest: Gólya.

Urban political economies of Eastern Europe from a global perspective

2015. aug. 31.- szept.2. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. EUGEO konferencia: P58-as szekció.

Following transition: Kelet-európai városok átalakulása

2010. november 27. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Sajtómegjelenések
SAJTÓMEGJELENÉSEK

"Technológiára ment a pénz nem bérekre", meghökkentő tények a kormányzati válságkezelésről

2022. január 14. Czirfusz Márton. napi.hu

Nagyon nem a munkavállalókról szólt ez az év

2021. december 26. Czirfusz Márton. Népszava

Nem lenne kívánatos a pandémia előtti gazdasághoz visszatérni – európai munkaügyi körkép

2021. március 22. Czirfusz Márton. Mérce

A magyar városok háromnegyede zsugorodik, és alig tud tenni valamit ez ellen

2021. február 20. Jelinek Csaba. g7.hu

Dzsentrifikáció a Corvin-negyedben

2020. Pósfai Zsuzsanna, a Demnet Alapítvány és a Zöldpók együttműködésében

"Csendben maradni is politikai tett" 

2014. március 12. vs.hu

+1 harmadik adás - CSI Budapest.

2014. Czirfusz Márton, Ivanics Zsófia, Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsi

Kínaiak Magyarországon

2014. április 17. Szabó Linda. Tilos Rádió: Kovács Ádám Hangpostája  

Megszűnő piacok: A középosztály nevében

2013. december 13. Szabó Linda. hvg.hu

Oktatás/tréning
OKTATÁS/TRÉNING

This Is Not an Atlas, 2019

Ellen-kartográfiáról szóló dokumentumfilm oktatási célú feliratozása (kooperációban Baracsi Kittivel, Orangotango)

Kritikai városkutatás c. kurzus, 2012-

Társadalomelméleti Kollégium

Gazdaságföldrajzi témájú előadások és szemináriumok, 2008-

BCE Gazdaságföldrajz, Geoökonomia és Fenntartható Fejlődés Tanszék

ELTE Eötvös József Collegium;

ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék;

Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet

8ker+én photovoice projekt Józsefvárosban [videó]

2010. Pósfai Zsuzsi

Városi séták
VÁROSI SÉTÁK, HELYTÖRTÉNETI ESEMÉNYEK

"A kínai negyed felé" [2020]

Szabó Linda

Ha valaki érdeklődik a séta iránt, akkor ezen az e-mail címen tud jelentkezni.

Az elmúlt években Különböző csoportoknak (pl. építészek, egyetemi hallgatók, középiskolás diákok) tartottunk magyar, angol és német nyelven városi sétákat többek között a budapesti belváros történetéről, a rendszerváltás utáni budapesti belvárosi átalakulásokról, az erzsébetvárosi, józsefvárosi és ferencvárosi dzsentrifikációról, a Józsefvárosi piacról, a kínaiakról Budapesten, a budapesti Infoparkról, a Duna-menti vízparti városfejlesztésekről Budapesten, valamint a budapesti agglomeráció rendszerváltás utáni átalakulásáról.

 

2014-ben helytörténeti kiállítást szerveztünk a Gólyában, melyen a hely korábbi vendégei és környékbeli lakosok vettek részt.

bottom of page