top of page
alapítók
Csaba
Márton

CZIRFUSZ MÁRTON - alapító

Több mint tízéves alap- és alkalmazott kutatási tapasztalattal rendelkezik a magyarországi városi és területi fejlődés elemzésében. Társadalomföldrajzosként vallja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek és az egyenlőtlen fejlődés térbeli folyamatot is jelentenek. A kutatási tevékenység mellett adatelemzésben, valamint különböző térképi és GIS-alkalmazásokban is jártas. Regionális elemző szakirányon végzett az ELTE geográfus szakján, doktori fokozatát társadalomföldrajzból szerezte.

JELINEK CSABA - alapító

Tanulmányait a városszociológia és -antropológia területein végezte a Közép-európai Egyetemen, doktori disszertációját a magyarországi városrehabilitációs politikák történetéből írta. Kutatásai nagyrészt a társadalmi egyenlőtlenségekre, városrehabilitációra, dzsentrifikációra és a fejlesztési projektek politikai gazdaságtanára fókuszálnak. Több magyar önkormányzattal működött együtt társadalmilag érzékeny várospolitikák megtervezésében. Újabban az önkormányzati költségvetés és finanszírozási formák kérdéseivel, valamint lakásszövetkezeti modellekkel foglalkozik.

PÓSFAI ZSUZSANNA - alapító

Tanulmányait város- és területfejlesztés szakon végezte a párizsi Sciences Po-n, majd doktoriját a "RegPol2" Marie Curie ITN program keretében szerezte. Közel tizenöt éve foglalkozik lakhatási, lakáspolitikai kérdésekkel. Budapesten a lakhatási mozgalomban nyolc éven keresztül volt aktív, dolgozott a helyi közigazgatásban városfejlesztési területen, majd több évet akadémiai kutatóintézetben. 2018 óta teljes munkaidőben a Periféria Központban dolgozik, ahol lehetősége van a fenti szempontokat összekapcsolni. Jelenlegi kutatási és szervezési tevékenységében is hangsúlyos a lakásfinanszírozás kérdése - annak mind jelenlegi, mind jövőben lehetséges formái.

SZABÓ LINDA - alapító

Tanulmányait a Közép-európai Egyetem városszociológia és –antropológia területein, valamint a Budapest Corvinus Egyetemen végezte. Jelenleg a Közép-európai Egyetemen írja a magyarországi kínai vállalkozások társadalmi és városátalakulási folyamatokra tett hatásairól szóló doktoriját. Kutatása egyszerre vizsgálja a kis és a nagy ingatlanpiaci szereplők hatását a városfejlődésre, azok viszonyát az állam ingatlanpiaci szerepvállalásával, várospolitikai törekvéseivel. Korábban számos nemzetközi kutatásban vett részt a városfejlődés, migráció, társadalmi igazságosság és az ezekhez kapcsolódó közpolitikai döntések területein.  

Linda
Zsuzsanna
munkatársak
Lilla

BODOR KRISZTOFER - munkatárs

Tanulmányait jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia mesterképzésén végzi, alapszakos diplomáját pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. A Társadalomelméleti Kollégium tagja volt 2018 és 2022 között. Érdeklődési és kutatási területei elsősorban a nemzetközi migráció, azon belül is a munkaerő-migráció, valamint munka- és gazdaságszociológia. 

CSEPREGI DÓRA FANNI - munkatárs

A Város Mindenkié (AVM) aktivistájaként 4 éve dolgozik hajléktalan és lakásszegénységben élő emberekkel egy jobb lakáspolitikáért. 2019 és 2021 között a csoport közösségszervezőjeként a Civil Kollégium Alapítványnál is tevékenykedett. Az AVM-es munkája során nap mint nap megtapasztalja, miként lehet osztályokon átívelő módon az érintettekkel közösen küzdeni társadalmi változásokért. Ezeket az aktivistaként szerzett tapasztalatokat egészíti ki szakmai kutatómunkájával, amit a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakon végzett alaptanulmányait követően jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia MA szakán végez. 2020 tavaszán a „Ki tiltja meg, hogy lakjak, avagy a hajléktalan-ellátórendszerből való kitiltásról” címmel írt TDK dolgozatával a BCE szociológia szakon I. díjban, majd az OTDK versenyen különdíjban részesült. 2019 óta a Társadalomelméleti Kollégium tagja.

JANI-DÁN LILLA - munkatárs [szülői szabadságon]

Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Műszaki tudása mellett a társadalomtudományos ismeretek és interdiszciplináris megközelítések is érdekelték. Ennek megfelelően elvégezte a Műegyetem urbanista szakmérnöki képzését is. Mindemellett egy vezető építőipari cégnél dolgozott előkészítő mérnökként. A városi és területi átalakulások mögött meghúzódó társadalmi folyamatok jobb megértése érdekében jelenleg a magyarországi infrastrukturális beruházások elemzésével foglalkozik.

NAGY KLÁRA - munkatárs

Tanulmányait a Közép-európai Egyetem szociológia és antropológia mesterszakán és az ELTE szociológia alapszakán végezte. Szakdolgoztaiban az újonnan épülő magyarországi munkásszállásokat, majd a budapesti biciklis futárok munkakörülményeit vizsgálta. 2021 óta a Szolidáris Gazdaság Központ tagja, ahol a lakhatás munkacsoportban dolgozik. 2017 és 2020 között a Társadalomelméleti Kollégium tagja volt. 

VEREBES INGRID - irodavezető

A Periféria Központ félállású irodavezetőjeként elsősorban a szervezet működésének adminisztratív háttértámogatásért felelős. Korábban projekt-koordinátorként, pályázati referensként, vezetői asszisztensként és titkárságvezetőként dolgozott különböző területeken. Tanulmányait jelenleg az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában végzi.

Dorka
Krisz
Klári
Ingrid
korábbi munkatársak
Eszter
Luca

BABOS ANNAMÁRIA - korábbi munkatárs

Tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaágtudományi Egyetem Építészmérnök Kar tervezői szakán végezte. Azóta tervező építészként dolgozik egyéni projekteken, illetve jelenleg a BME Urbanisztika Tanszék doktorandusz hallgatója. Kutatási témája a kortárs nagyvárosi lakhatási formák és az élhetőség összefüggéseinek vizsgálata. 2012 óta foglalkozik a közösségi lakhatás témakörével, 2019 óta a CoHousing Budapest Egyesület alapító társelnöke. A lakhatás témakörét nemcsak építészeti szempontból, hanem a közösségi oldalról is vizsgálja: számtalan participációs fejlesztő folyamat szervezésében, megvalósításában és nyomonkövetésében vett már részt.

BRÓDY LUCA - korábbi munkatárs

Szociológus-közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, városszociológiai ismereteit az Amszterdami Egyetemen szerezte. Doktoriját a Gran Sasso Science Institute képzésén, az olaszországi L’Aquilában védte meg. Disszertációjában a civil részvétel városfejlesztésben betöltött szerepének politikai-gazdaságtani összefüggéseit vizsgálta, terepmunkáját a Barcelonai és Közép-európai Egyetem vendégkutatójaként végezte. Tágabb értelemben a várospolitikai döntések strukturális kényszereivel szembeni cselekvési lehetőségek dinamikája foglalkoztatja.

ÚR ESZTER - volt gyakornok

Alapszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szerezte, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem humánökológia mesterképzésén vesz részt. 2017 és 2021 között a Társadalomelméleti Kollégium tagja volt. 2021 óta a Szolidáris Gazdaság Központ tagja, ahol kutatómunkája a megújulóenergia-közösségek elterjedésének lehetőségeivel és problémáival foglalkozik, elsősorban finanszírozási kérdésekre fókuszálva a magyarországi kontextusban. A Periféria Központ munkájába gyakornokként kapcsolódott be, és a bérlői lakásszövetkezeti modell finanszírozási lehetőségeit vizsgálja.

Marka
bottom of page