A Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont a Kritikai Városkutatás Műhelyből kinőtt szakmai műhely. Tagjai 2009 óta foglalkoznak közösen a térbeli és társadalmi egyenlőtlenségeket érintő problémákkal. A Periféria Központ 2018-as megalapítása ennek az évtizedes kollektív munkának a következő lépcsőfoka. Tevékenységeink a tudományos kutatás, a közpolitikai tanácsadás és a társadalmi érdekérvényesítés határterületein mozognak, és e három terület lehetséges szorosabb kapcsolódási pontjait keresik. Alapító tagjaink különböző társadalomtudományos háttérrel rendelkeznek – szakmai képzettség szerint a közgazdaságtan, a szociológia, a város- és területfejlesztés, a társadalomföldrajz és az antropológia területén –, de járatosak a közpolitikai döntéshozatal és a társadalmi mozgalmak világában is.   

 

CZIRFUSZ MÁRTON

Több mint tízéves alap- és alkalmazott kutatási tapasztalattal rendelkezik a magyarországi városi és területi fejlődés elemzésében. Társadalomföldrajzosként vallja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek és az egyenlőtlen fejlődés térbeli folyamatot is jelentenek. A kutatási tevékenység mellett adatelemzésben, valamint különböző térképi és GIS-alkalmazásokban is jártas. Regionális elemző szakirányon végzett az ELTE geográfus szakján, doktori fokozatát társadalomföldrajzból szerezte.

JELINEK CSABA

Tanulmányait a városszociológia és -antropológia területein végezte a Közép-európai Egyetemen, doktori disszertációját a magyarországi városrehabilitációs politikák történetéből írta. Kutatásai nagyrészt a társadalmi egyenlőtlenségekre, városrehabilitációra, dzsentrifikációra és a fejlesztési projektek politikai gazdaságtanára fókuszálnak. Több magyar önkormányzattal működött együtt társadalmilag érzékeny várospolitikák megtervezésében. Újabban az önkormányzati költségvetés és finanszírozási formák kérdéseivel, valamint lakásszövetkezeti modellekkel foglalkozik.

PÓSFAI ZSUZSANNA

Tíz éve foglalkozik lakhatási, lakáspolitikai kérdésekkel. Kiindulópontja a lakásszegénység társadalmi igazságtalansága elleni fellépés volt, melyhez aztán szorosan kapcsolódott a terület szakpolitikai lehetőségeinek feltárása a francia és magyar közigazgatásban is. Az utóbbi években kutatási tevékenysége vált hangsúlyasabbá: a lakáspiaci befektetések mechanizmusaival, a lakhatás financializációjával foglalkozott. Aktív szerepet vállal egy magyarországi bérlői lakásszövetkezeti modell kidolgozásában is. Tanulmányait város- és területfejlesztés szakon végezte a párizsi Sciences Po-n, majd doktoriját  a RegPol2 program keretében szerezte.

SZABÓ LINDA

Tanulmányait a Közép-európai Egyetem városszociológia és –antropológia területein, valamint a Budapest Corvinus Egyetemen végezte. Jelenleg a Közép-európai Egyetemen írja a magyarországi kínai vállalkozások társadalmi és városátalakulási folyamatokra tett hatásairól szóló doktoriját. Kutatása egyszerre vizsgálja a kis és a nagy ingatlanpiaci szereplők hatását a városfejlődésre, azok viszonyát az állam ingatlanpiaci szerepvállalásával, várospolitikai törekvéseivel. Korábban számos nemzetközi kutatásban vett részt a városfejlődés, migráció, társadalmi igazságosság és az ezekhez kapcsolódó közpolitikai döntések területein.  

 
 
 
 

© 2018 by Periféria Központ. Logo design: Balázs Anna.

info@periferiakozpont.hu

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle