RÓLUNK
 

TÖRTÉNETÜNK

A Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont a Kritikai Városkutatás Műhelyből kinőtt szakmai műhely. Alapító tagjai 2009 óta foglalkoznak közösen a térbeli és társadalmi egyenlőtlenségeket érintő problémákkal. A Periféria Központ 2018-as létrehozása ennek az évtizedes kollektív munkának a formális kereteit teremtette meg.

​Tevékenységeink a tudományos kutatás, a közpolitikai tanácsadás és a társadalmi érdekérvényesítés határterületein mozognak, és e három terület szorosabb kapcsolódási pontjait keresik. Az alapító tagok különböző társadalomtudományos háttérrel rendelkeznek – szakmai képzettség szerint a közgazdaságtan, a szociológia, a város- és területfejlesztés, a társadalomföldrajz és az antropológia területén –, de járatosak a közpolitikai döntéshozatal és a társadalmi mozgalmak világában is.

​A szervezet a 2019-ben létrehozott munkatársi és gyakornoki pozícióinak köszönhetően további szakmai ismeretekkel bővült a műszaki és a szociológiai tudományok területén, az építőipari nagyberuházások, valamint a városfejlesztésben való civil részvételi lehetőségek témáiban.

 

2020-ban elindult Periféria Tanulmányok című kiadványkötet sorozatunk is, amiben aktuális kutatási és közéleti tevékenységeink eredményeit foglaljuk össze.  

 
 
 
 
 
 
 
MUNKATÁRSAK
foto_edited_edited.jpg

BRÓDY LUCA - munkatárs

Szociológus-közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen, városszociológiai ismereteit az Amszterdami Egyetemen szerezte. Doktoriját a Gran Sasso Science Institute képzésén, az olaszországi L’Aquilában védte meg. Disszertációjában a civil részvétel városfejlesztésben betöltött szerepének politikai-gazdaságtani összefüggéseit vizsgálta, terepmunkáját a Barcelonai és Közép-európai Egyetem vendégkutatójaként végezte. Tágabb értelemben a várospolitikai döntések strukturális kényszereivel szembeni cselekvési lehetőségek dinamikája foglalkoztatja.

CZIRFUSZ MÁRTON - alapító

Több mint tízéves alap- és alkalmazott kutatási tapasztalattal rendelkezik a magyarországi városi és területi fejlődés elemzésében. Társadalomföldrajzosként vallja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek és az egyenlőtlen fejlődés térbeli folyamatot is jelentenek. A kutatási tevékenység mellett adatelemzésben, valamint különböző térképi és GIS-alkalmazásokban is jártas. Regionális elemző szakirányon végzett az ELTE geográfus szakján, doktori fokozatát társadalomföldrajzból szerezte.

JANI-DÁN LILLA - gyakornok

Építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Műszaki tudása mellett a társadalomtudományos ismeretek és interdiszciplináris megközelítések is érdekelték. Ennek megfelelően elvégezte a Műegyetem urbanista szakmérnöki képzését is. Mindemellett egy vezető építőipari cégnél dolgozott előkészítő mérnökként. A városi és területi átalakulások mögött meghúzódó társadalmi folyamatok jobb megértése érdekében jelenleg a magyarországi infrastrukturális beruházások elemzésével foglalkozik.

JELINEK CSABA - alapító

Tanulmányait a városszociológia és -antropológia területein végezte a Közép-európai Egyetemen, doktori disszertációját a magyarországi városrehabilitációs politikák történetéből írta. Kutatásai nagyrészt a társadalmi egyenlőtlenségekre, városrehabilitációra, dzsentrifikációra és a fejlesztési projektek politikai gazdaságtanára fókuszálnak. Több magyar önkormányzattal működött együtt társadalmilag érzékeny várospolitikák megtervezésében. Újabban az önkormányzati költségvetés és finanszírozási formák kérdéseivel, valamint lakásszövetkezeti modellekkel foglalkozik.

PÓSFAI ZSUZSANNA - alapító

Tíz éve foglalkozik lakhatási, lakáspolitikai kérdésekkel. Kiindulópontja a lakásszegénység társadalmi igazságtalansága elleni fellépés volt, melyhez aztán szorosan kapcsolódott a terület szakpolitikai lehetőségeinek feltárása a francia és magyar közigazgatásban is. Az utóbbi években kutatási tevékenysége vált hangsúlyasabbá: a lakáspiaci befektetések mechanizmusaival, a lakhatás financializációjával foglalkozott. Aktív szerepet vállal egy magyarországi bérlői lakásszövetkezeti modell kidolgozásában is. Tanulmányait város- és területfejlesztés szakon végezte a párizsi Sciences Po-n, majd doktoriját  a RegPol2 program keretében szerezte.

SZABÓ LINDA - alapító

Tanulmányait a Közép-európai Egyetem városszociológia és –antropológia területein, valamint a Budapest Corvinus Egyetemen végezte. Jelenleg a Közép-európai Egyetemen írja a magyarországi kínai vállalkozások társadalmi és városátalakulási folyamatokra tett hatásairól szóló doktoriját. Kutatása egyszerre vizsgálja a kis és a nagy ingatlanpiaci szereplők hatását a városfejlődésre, azok viszonyát az állam ingatlanpiaci szerepvállalásával, várospolitikai törekvéseivel. Korábban számos nemzetközi kutatásban vett részt a városfejlődés, migráció, társadalmi igazságosság és az ezekhez kapcsolódó közpolitikai döntések területein.  

 
KAPCSOLAT
Elérhetőség:
info@periferiakozpont.hu
1089 Budapest, Orczy út 46-48.
  • Facebook
  • YouTube