top of page
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS LAKHATÁS

A lakhatási válság mérséklésében a helyi önkormányzatok fontos szerepet tölthetnek be: a helyi lakhatási kihívásokat figyelembe vevő válaszokat tudnak megfogalmazni. A Periféria Központ az önkormányzatok partnere a helyi lakhatási folyamatok pontosabb megértésében, alternatív és innovatív közpolitikai válaszok megfogalmazásában. Tanácsadó munkával támogatjuk azokat az önkormányzati projekteket, amelyek segíthetnek a lakhatási válság megoldásában.

Közéleti írások

Lakásgazdálkodási koncepcióBudapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

2021. Társszerzőként: Jelinek Csaba, Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna és Jani-Dán Lilla.

A XV. kerület önkormányzatának a Városkutatás Kft-vel közösen készített lakásgazdálkodási koncepció a kibővített és befogadóbb bérlői lakásszektorra építve tesz javaslatot a fenntartható és transzparens kerületi lakásgazdálkodásra.

Nők és lakhatás. A nők speciális szükségleteire válaszoló lakhatási megoldások.

2021. Pósfai Zsuzsanna, Dés Fanni. Friedrich Ebert Stiftung

A Friedrich Ebert Stiftung támogatásával a nők lakhatási problémáira fókuszáló tanulmány megfogalmazza, hogy miért tekinthetők a nők a lakhatás szempontjából speciális célcsoportnak, jelenleg milyen szociális szolgáltatások és intézmények állnak rendelkezésre és milyen további intézkedésekre lenne szükség a létező problémák enyhítéséhez.

FES kiadvány

Lakhatási problémák és megoldások - Az önkormányzatok lehetőségei

2019. Czirfusz Márton. Friedrich Ebert Stiftung

Bár a lakhatási válság leginkább országos és átfogó lakáspolitikával volna megoldható, a helyi önkormányzatoknak is van mozgásterük abban, hogy helyben mérséklődjenek a lakhatási problémák. A kiadvány a társadalmi egyenlőséget szolgáló lakhatási politikák önkormányzati cselekvési terét mutatja be: az egyes fejezetekben az önkormányzati ingatlangazdálkodás, a piaci beavatkozások, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a szociális ellátások és az önkormányzatok által nyújtható pénzügyi eszközök lehetőségeit mutatjuk be településtípusok szerint.

önkormányzatok és lakhatás

Közéleti előadások

Tilos Rádió - Utcarádió interjú

2021. május 14. Czirfusz Márton. 

Lakhatás – helyi lehetőségek

2019. augusztus 29. Czirfusz Márton. Budapest: FES-MMAA - Lakhatás – kényszerek és lehetőségek.

Konferenciák

Az önkormányzatok mint a lakhatási politika aktorai Magyarországon

2019. szeptember 13. Czirfusz Márton. Budapest: Open Society Archives - Lakhatás: aktorok és attitűdök.

bottom of page