ÖNKORMÁNYZATOK ÉS LAKHATÁS

A lakhatási válság mérséklésében a helyi önkormányzatok fontos szerepet tölthetnek be: a helyi lakhatási kihívásokat figyelembe vevő válaszokat tudnak megfogalmazni. A Periféria Központ az önkormányzatok partnere a helyi lakhatási folyamatok pontosabb megértésében, alternatív és innovatív közpolitikai válaszok megfogalmazásában. Tanácsadó munkával támogatjuk azokat az önkormányzati projekteket, amelyek segíthetnek a lakhatási válság megoldásában.

 

Közéleti írások

XV. kerület Lakáskoncepciójának társszerzői

2021. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna, Jani-Dán Lilla

Lakhatási problémák és megoldások - Az önkormányzatok lehetőségei

2019. Czirfusz Márton. Friedrich Ebert Stiftung

Bár a lakhatási válság leginkább országos és átfogó lakáspolitikával volna megoldható, a helyi önkormányzatoknak is van mozgásterük abban, hogy helyben mérséklődjenek a lakhatási problémák. A kiadvány a társadalmi egyenlőséget szolgáló lakhatási politikák önkormányzati cselekvési terét mutatja be: az egyes fejezetekben az önkormányzati ingatlangazdálkodás, a piaci beavatkozások, a településfejlesztés és -rendezés, valamint a szociális ellátások és az önkormányzatok által nyújtható pénzügyi eszközök lehetőségeit mutatjuk be településtípusok szerint.

önkormányzatok és lakhatás

Közéleti előadások

Tilos Rádió - Utcarádió interjú

2021. május 14. Czirfusz Márton. 

Lakhatás – helyi lehetőségek

2019. augusztus 29. Czirfusz Márton. Budapest: FES-MMAA - Lakhatás – kényszerek és lehetőségek.

Konferenciák

Az önkormányzatok mint a lakhatási politika aktorai Magyarországon

2019. szeptember 13. Czirfusz Márton. Budapest: Open Society Archives - Lakhatás: aktorok és attitűdök.

Sajtómegjelenések