top of page
HÁZTARTÁSI ELADÓSODÁS

A háztartási adósságon keresztül jól megragadható, hogy a globális pénzpiaci folyamatok hogyan vezetnek területi és társadalmi egyenlőtlenségekhez. A magyar lakáspiacon megfigyelhető, ahogy a kezelhetetlenné váló adósság rengeteg háztartásra láthatatlan teherként nehezedik, ami a lakhatáson túl is korlátozza megélhetési lehetőségeiket. A Bertha Challenge ösztöndíjprogramjának keretében feltáró-kutató munkát végzünk ebben a témában. Összekötünk olyan szervezeteket, amelyek ebben a témában dolgoznak terepen, illetve a szélesebb közönség számára is láthatóvá és érthetővé tesszük az adóssággal kapcsolatos folyamatokat. 

logo_bertha.png

Közéleti írások

PT2

Háztartási eladósodás az európai perifériákon [Household Debt on the Peripheries of Europe]

2020. Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna. Periféria Tanulmányok 3.

Ez az angol nyelvű kiadvány a 2019 november végén tartott nemzetközi workshop struktúráját követi, és az európai perifériákon tapasztalható háztartási eladósodás hasonlóságait járja körül számos esettanulmánnyal. Célunk, hogy a Periféria Tanulmányok 2. számával együtt ez a tanulmány is egy olyan információs dokumentumként szolgáljon, ami könnyebben átláthatóvá és megérthetővé teszi az eladósodás komplex folyamatát és annak strukturális tényezőit. Mind a széles közönség számára, mind a kifejezetten lakhatással és eladósodással foglalkozó szervezetek számára ajánljuk.

A háztartások eladósodása Magyarországon

2020. Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna. Periféria Tanulmányok 2.

Ez a magyar nyelvű kiadvány elsősorban a 2019. július - december során végzett kutatás tapasztalataira épít, de beépítettük a 2019 decemberében tartott hazai workshop eredményeit is. Ezzel a kiadvánnyal kifejezett célunk, hogy támpontot adjunk olyan szervezeteknek, melyek eladósodott háztartásokkal dolgoznak.

PT3
demnet

A lakhatás financializációja és ennek következményei a háztartásokra

2019. Pósfai Zsuzsanna. Demnet Alapítvány

 

A DemNet Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal közösen kiadott kiadványunk a lakhatás financializációjának jelenségét járja körül, különösen arra tekintettel, hogy ez mit jelent a háztartásokra nézve, és hogy Magyarországon milyen formákban jelenik meg.

Workshopok

A háztartások eladósodása Magyarországon II.

2020. szeptember 25. Budapest

A workshop a 2019 decemberi workshop egy szerves folytatása volt, ami az adósságkezelési tapasztalatok feltérképezésén túl a Periféria Tanulmányok háztartási eladósodásról szóló kiadványát is bemutatta a szakmai közönség számára.

Lakásfinanszírozás

2020. szeptember 4. Budapest

A különböző lakáspiaci szereplők számára rendezett zártkörű műhelybeszélgetésen a lakásfinanszírozásról készült kutatásunk eredményeit vitattuk meg, majd piaci szereplők tartottak a következő témákban előadást: történeti és makrogazdasági szempontok a lakásfinanszírozásban; a magyarországi lakásfinanszírozás hatásai túl a bankokon; az intézményes bérlakáspiac lehetőségei Magyarországon. A workshop célja a kutató, szakpolitikai és helyi döntéshozói, valamint piaci szereplők közötti párbeszéd kezdeményezése volt.

Háztartási adósság az európai perifériákon 2008 után

2019. november 22-23, Budapest

Ezen a workshopon dél- és kelet-európai országokból érkező kutatókkal azt jártuk körül, hogy mik a háztartási eladósodás strukturális hasonlóságai az európai periféria különböző országaiban.

A háztartások eladósodása Magyarországon

2019. december 14, Budapest

Ezen a workshopon olyan szervezetek képviselői vettek részt, akik valamilyen formában a hétköznapi munkájuk során találkoznak a háztartási eladósodás kérdésével, tesznek ellene.

Publikációk

Félperifériás financializáció és informális, háztartási szintű megoldások: az egyenlőtlen fejlődés beágyazottsága a magyar városok peremterületein [Semi-peripheral Financialization and Informal Household Solutions: Embedded Scales of Uneven Development in Hungarian Fringes

2021. Jelinek Cs., Pósfai Zs., Gagyi Á., Vígvári A.

In: Mikus, Marek, Rodik, Petra (eds.) (2021) Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries

Konferenciák

Függő viszonyok a magyarországi lakásfinanszírozásban: háztartási eladósodás [Dependent housing financialization in Hungary through the case of household debt]

2021. május 21. Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna. Kolozsvár: Thirty Years of Capitalist Transformations in Central and Eastern Europe: Inequalities and Social Resistance

Sajtómegjelenések

Lakáshitelbe tolják az embereket, pedig ez sokaknak nem jelent megoldást

2020. november 21. G7 podcast

Eladósodó háztartások

2020. szeptember 03. Klub Rádió - Bonyolult dolgok

A járvány után újra komoly bajok lesznek az adóssággal

2020. május 29. Pósfai, Zsuzsanna. index.hu: "Hol a pénz?" podcast, Epizód #28.

Orbánék válságkezelése: támogatás helyett adósság

2020. május  20. napiPartizán#31

Hogyan fogunk lakni a járvány után?

2020. május 15. Glamour

Hitel és háztartási adósság járvány előtt, alatt, után

2020. április 16. Éva Magazin [Hegedüs Barbara]

bottom of page