BÉRLŐI LAKÁSSZÖVETKEZETEK

A lakhatási válság mérséklésében kiemelt szerepet játszhatnak az alulról szerveződő kezdeményezések, amelyek újfajta válaszokat adhatnak mind a lakáspiaci, mind az állami és önkormányzati működésből fakadó hiányosságokra. A világ számos pontján léteznek olyan lakásszövetkezeti mozgalmak, amelyek non-profit alapon, a piaci és állami/önkormányzati szereplőkkel partnerségben, demokratikus és tagsági alapon szerveződő intézményi formában nyújtanak megfizethető és jó minőségű lakásokat. A Periféria Központ évek óta dolgozik azon, hogy egy hasonló mozgalom Magyarországon és tágabban Kelet-Európában is kialakulhasson. Ennek a munkának a megalapozásához és kivitelezéséhez jelenleg két nagyobb alprojektet viszünk, melyek részleteiről alább lehet többet megtudni.

A KATALIKUS TŐKEBEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES SZEREPEI A MEGFIZETHETŐ LAKHATÁSBAN - A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI LAKÁSPIACOK VIZSGÁLATA

[Analyzing the potential for catalytic capital investment in the affordable housing sector of Eastern and

South-Eastern Europe]

Ez a 2022-es kutatási projektünk Kelet- és Délkelet-Európa lakáspiacait vizsgálja, ahol az utóbbi években a lakhatási válság egyre több társadalmi csoportot érint. Ezzel párhuzamosan a mélyülő globális klímaválságban egyre inkább szükségessé válik a fenntartható beruházások lakásállományokba történő előmozdítása. Mivel a térségben nem jellemző a kormányok érdemi beavatkozása a lakhatási problémák megoldásába, ezért az innovatív lakhatási kezdeményezések kidolgozása tipikusan kisebb, független szereplőkre hárul. Ezek a szereplők gyakran nehezen jutnak finanszírozáshoz, mivel a létező lakásfinanszírozási csatornák gyakran nem tolerálják az innovációval járó kockázatot.

A kutatás során összesen nyolc, EU-n belüli és kívüli ország példáját fogjuk elemezni - kiemelt figyelmet fordítva Magyarországra, Szerbiára, Horvátországra és Szlovéniára. Az innovatív lakásfinanszírozási eszközök a vizsgálandó országokban egyelőre még nem léteznek. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy amennyiben türelmes befektetők lépnek a térség lakáspiacaira, úgy új, megfizethető lakásokat kínáló szervezetek tudnának kialakulni, és megerősödni. Ezen keresztül a hosszú távon megfizethető lakások szegmense - a bérlői lakásszövetkezetektől egészen a konvencionális non-profit bérlakásszektorig - is bővülni tudna, ami számos, jelenleg a lakáspiacról kiszorult társadalmi csoport helyzetén tudna javítani. A kutatás során ennek a lehetséges régiós piacnak mind a keresleti, mind a kínálati oldalát feltérképezzük, valamint azonosítjuk a piac megerősödését gátló tényezőket, és javaslatot teszünk ezek felszámolására.

A MAGYARORSZÁGI  LAKÁSSZÖVETKEZETEK SZOCIOLÓGIÁJA TÖRTÉNETI MEGKÖZELíTÉSBEN

[The sociology of housing cooperatives in Hungary from a longue durée perspective]

Annak ellenére, hogy jelenleg nagyjából a magyarországi lakosság 6%-a él lakásszövetkezetekben, alig találunk a lakásszövetkezetekkel foglalkozó társadalomtudományos kutatásokat. A lakásszövetkezeti lakások ilyen jelentős száma egy hosszú történeti folyamat eredménye, amely az 1870-es években kezdődött. Jelen kutatás a lakásszövetkezetek elmúlt 150 éves történetét dolgozza fel, hogy ezen keresztül megmutassa, hogy a különböző történeti korszakokban a mindenkori állam, illetve az állampolgárok hogyan próbálták a lakhatási válságok egymás utáni hullámait kezelni.

A történeti szociológiai kutatás a piaci szereplők, az állam és az állampolgárok alulról jövő kezdeményezéseinek változó viszonyait mutatja meg - ahogy a lakhatással összefüggő társadalmi problémákra reagáltak. A különböző korszakok közötti hasonlóságok és eltérések feltárása és megértése, illetve a sikeres – vagy éppen sikertelen – lakásszövetkezeti kísérletek mögött meghúzódó okok felfedezése nagyban elősegítheti azt, hogy alaposabban megértsük az alternatív, közösségi, kollaboratív lakhatási megoldások népszerűségének jelenbeli növekedését, amely nem csak Magyarországon, de a világ számos pontján érzékelhető a 2008-as globális pénzügyi válság utáni évtizedben.

 

Közéleti írások

Bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Periféria Tanulmányok 1.

 

A kiadványban az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalatainkat összegezzük. Ebben az anyagban részletesebben is bemutatjuk, hogy milyen pénzügyi, jogi, építészeti és közösségszervezési elvek mentén lehetne elképzelni a bérlői lakásszövetkezetek hazai elterjedését. Inspiráló külföldi példák mellett azt is elemezzük, hogy a magyarországi szabályozói környezetben rövid és hosszú távon milyen lépések lennének szükségesek a modell hatékony megvalósulásához. Az írásban arra is kitérünk, hogy itthon kik és hogyan dolgoznak a bérlői lakásszövetkezeti modell gyakorlati megvalósításán

Közéleti előadások

FUGA Mikrokozmosz videósorozatban meghívott vendég

2021. március 26. Jelinek Csaba.

Olyan anyagból vagyunk, mint az álmaink - Közösségi lakhatás Magyarországon

2021. március 12. Jelinek Csaba. Kortárs Építészeti Központ. Budapesti építészeti filmnapok.

Lakhatási válság és bérlői önszerveződés

2020. május 1. Pósfai Zsuzsanna. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. március 18. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. online.

A lakásszövetkezetek válasza a gondoskodási válságra

2020. március 5. Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung - Equal Care in East-Central Europe.

Publikációk

Rákóczi Collective - Alternatives to individual homeownership

2017. Gagyi, Á., Cs. Jelinek, Zs. Pósfai, and M. Szarvas. Cooperative City Magazine.

Konferenciák

A lakásszövetkezetek ciklikus története - esettanulmány Európa perifériájáról [The cyclical history of cooperative housing - a case from the European periphery]

2020. november 20. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Online: Working Group on Collaborative Housing, European Network for Housing Research

A lakásszövetkezetek mint válságreakciók [The idea of housing cooperatives as a response to crisis]

2020. október 9. Jelinek Csaba. Jani-Dán Lilla. Prága: Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, v.v.i. Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

 

A bérlői lakásszövetkezetek új hulláma Kelet-Európában? - A MOBA hálózat tapasztalatai [A new wave of rental-based housing cooperatives in Eastern Europe? – The experience of the MOBA network].

2019 augusztus 28. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Athén: European Network of Housing Research.

Sajtómegjelenések

Felválthatja a profitelvet a kölcsönös segítség a lakhatásban? Lakásszövetkezetek Kelet-Európában

2021. március 25. Pósfai Zsuzsanna. Mérce

Lakhatási válság és építészet

2021. február 26. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Építészfórum

Miért ilyen drága a lakhatás?

2020. április 28. napiPartizán #18.