top of page
BÉRLŐI LAKÁSSZÖVETKEZETEK

A lakhatási válság mérséklésében kiemelt szerepet játszhatnak az alulról szerveződő kezdeményezések, amelyek újfajta válaszokat adhatnak mind a lakáspiaci, mind az állami és önkormányzati működésből fakadó hiányosságokra. A világ számos pontján léteznek olyan lakásszövetkezeti mozgalmak, amelyek non-profit alapon, a piaci és állami/önkormányzati szereplőkkel partnerségben, demokratikus és tagsági alapon szerveződő intézményi formában nyújtanak megfizethető és jó minőségű lakásokat. A Periféria Központ évek óta dolgozik azon, hogy egy hasonló mozgalom Magyarországon és tágabban Kelet-Európában is kialakulhasson. Ennek a munkának a megalapozásához és kivitelezéséhez jelenleg két nagyobb alprojektet viszünk, melyek részleteiről alább lehet többet megtudni.

PT1

Közéleti írások

Megfizethető bérlakásszektor Budapesten? Egy kérdőíves felmérés eredményei

2023. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton. Periféria Tanulmányok 5. Budapest. ISBN 9786156576019; 9786156576026

 

Bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Periféria Tanulmányok 1.

 

A kiadványban az elmúlt években szerzett gyakorlati tapasztalatainkat összegezzük. Ebben az anyagban részletesebben is bemutatjuk, hogy milyen pénzügyi, jogi, építészeti és közösségszervezési elvek mentén lehetne elképzelni a bérlői lakásszövetkezetek hazai elterjedését. Inspiráló külföldi példák mellett azt is elemezzük, hogy a magyarországi szabályozói környezetben rövid és hosszú távon milyen lépések lennének szükségesek a modell hatékony megvalósulásához. Az írásban arra is kitérünk, hogy itthon kik és hogyan dolgoznak a bérlői lakásszövetkezeti modell gyakorlati megvalósításán

Rákóczi Collective - Alternatives to individual homeownership

2017. Gagyi, Á., Cs. Jelinek, Zs. Pósfai, and M. Szarvas. Cooperative City Magazine.

Közéleti előadások

FUGA Mikrokozmosz videósorozatban meghívott vendég

2021. március 26. Jelinek Csaba.

Olyan anyagból vagyunk, mint az álmaink - Közösségi lakhatás Magyarországon

2021. március 12. Jelinek Csaba. Kortárs Építészeti Központ. Budapesti építészeti filmnapok.

Lakhatási válság és bérlői önszerveződés

2020. május 1. Pósfai Zsuzsanna. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. március 18. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. online.

A lakásszövetkezetek válasza a gondoskodási válságra

2020. március 5. Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung - Equal Care in East-Central Europe.

Publikációk

Konferenciák

A lakásszövetkezetiség mint egy történelmileg beágyazott folyamat: Esettanulmány Magyarországról [Housing cooperativism as a historically embedded process: A case study from Hungary]

2023. június 28. Jelinek Csaba. University of Lódz: "Urban regenerations - shines and shadows" - Annual conference of the ENHR

Alternatív lakhatási modellek keresleti oldala - Egy nemzetközi kérdőíves felmérés eredményei

2022. október 14. Jelinek Csaba. Miskolc: Szociológiai tudás és közjó. MSZT 2022. évi vándorgyűlés.

Az államszocialista lakásszövetkezetek ciklikus története - Egy történeti szociológiai megközelítés [The Cyclical History of State Socialist Housing Cooperatives in Hungary – A Historical Sociological Approach ]

2022. szeptember 1. Jelinek Csaba. Antwerpen. "Inequality and the City" Conference of the European Association of Urban Historians

Lakáshitelek és lakásszövetkezetek Magyarországon a "hosszú átmenet" soránHousing [Loans and Housing Cooperatives in Hungary During the „Long Transformation“]

2022. június 17. Jelinek Csaba. Jena. "Eastern Europe's 20th Century Today" Annual Conference of the Imre Kertész Kolleg

A lakásszövetkezetiség ciklikusan változó szerepe Magyarországon – Egy történeti szociológiai elemzési keret lehetséges alapjai

2022. június 2. Jelinek Csaba. Budapest. "Kit érdekel még a szociológia? avagy lehet-e korunk válságaira válaszolni a szociológia nélkül?" ELKH TK SZI éves konferenciája

A lakásszövetkezetek ciklikus története - esettanulmány Európa perifériájáról [The cyclical history of cooperative housing - a case from the European periphery]

2020. november 20. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Online: Working Group on Collaborative Housing, European Network for Housing Research

A lakásszövetkezetek mint válságreakciók [The idea of housing cooperatives as a response to crisis]

2020. október 9. Jelinek Csaba. Jani-Dán Lilla. Prága: Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, v.v.i. Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

 

A bérlői lakásszövetkezetek új hulláma Kelet-Európában? - A MOBA hálózat tapasztalatai [A new wave of rental-based housing cooperatives in Eastern Europe? – The experience of the MOBA network].

2019 augusztus 28. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Athén: European Network of Housing Research.

Sajtómegjelenések

Felválthatja a profitelvet a kölcsönös segítség a lakhatásban? Lakásszövetkezetek Kelet-Európában

2021. március 25. Pósfai Zsuzsanna. Mérce

Lakhatási válság és építészet

2021. február 26. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Építészfórum

Miért ilyen drága a lakhatás?

2020. április 28. Pósfai Zsuzsanna. napiPartizán #18.

bottom of page