top of page
LAKÁSPOLITIKÁK ÉS SZÖVETKEZETI LAKHATÁS

A lakhatás terén való beavatkozásoknak széles spektruma létezik, melyeket mindig egységben érdemes kezelni. Lakhatással kapcsolatos közpolitikai javaslatainkban szerves módon építünk kutatási eredményeinkre és gyakorlati, terepi tapasztalatainkra. Konkrét, alkalmazott projekteken kívül (mint például városrehabilitációs programok tervezése), olyan közpolitikai anyagokat is készítünk, melyek általunk vízionált új intézmények, modellek kidolgozására irányulnak. Ezek közül kiemelkedik az új típusú bérlői lakásszövetkezeti modell hazai kidolgozása és elterjesztése, melyen mind gyakorlati, mind közpolitikai javaslatok szintjén dolgozunk.

közéleti írások
KÖZÉLETI ÍRÁSOK

Megfizethető bérlakásszektor Budapesten? Egy kérdőíves felmérés eredményei

2023. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton.

Periféria Tanulmányok 5. Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9786156576019; 9786156576026

Szakpolitikai elemzés és javaslat a nemzetközi védelemben részesített személyek lakhatásának javítására

2021. Pósfai Zsuzsanna, Szabó Linda. Menedék Egyesület, NIEM-Szakpolitikai elemzések.

Nők és lakhatás. A nők speciális szükségleteire válaszoló lakhatási megoldások.

2021. Pósfai Zsuzsanna, Dés Fanni.

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

2020. Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna, Szabó Linda (szerzők). Habitat for Humanity Magyarország

Szakszervezetek és lakhatás: nemzetközi példák, hazai lehetőségek

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna, Szabó Natasa.

Bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Periféria Tanulmányok 1

Lakhatási problémák és megoldások - Az önkormányzatok lehetőségei

2019. Czirfusz Márton. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung - MMAA

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

2019. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna (szerk). Budapest: Habitat for Humanity Magyarország

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

2018. Pósfai Zsuzsanna, Jelinek Csaba, Czirfusz Márton (szerk). Budapest: Habitat for Humanity Magyarország

KÖZÉLETI ELŐADÁSOK
közéleti előadások

Hol az állami szerepvállalás? – Civil szervezetek tapasztalatai a menekültek hosszú távú ellátásában

2023. július 6. Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Habitat Kreatív Központ.

Nők és lakhatás - Mit tehetnek az önkormányzatok?

2022. május 20. Pósfai Zsuzsanna. Budapest.

A megfizethető lakhatás lehetséges intézményi keretei

2021. december 9. Pósfai Zsuzsanna. Budapest Főpolgármesteri Hivatal: XXI. századi barnamezős városfejlesztés konferencia

Lakhatási közpolitikák és a lakhatás megfizethetősége az elmúlt három évtizedben

2021. november 9. Jelinek Csaba. Magnet Közösségi Ház.

Tilos Rádió - Utcarádió interjú

2021. május 14. Czirfusz Márton. 

FUGA Mikrokozmosz videósorozatban meghívott vendég

2021. március 26. Jelinek Csaba.

Olyan anyagból vagyunk, mint az álmaink - Közösségi lakhatás Magyarországon

2021. március 12. Jelinek Csaba. Kortárs Építészeti Központ. Budapesti építészeti filmnapok. 

Nők és lakhatás - Kiadványbemutató és beszélgetés

2021. február 24. Pósfai Zsuzsanna. A Friedrich Ebert Stiftung és a Periféria Központ szervezésében.

Építészet, klímaválság, lakhatási válság - Fordulat 27 cikkbemutató

2021. február 19. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna. A Fordulat, a Szolidáris Gazdaság Központ és a Periféria Központ szervezésében. 

Szakszervezetek és lakhatás: nyilvános bemutató és beszélgetés

2020. november 27. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna, Szabó Natália.

Lakhatási politika Magyarországon, mire jó a CSOK és mire nem?

2020. november 21. Czirfusz Márton. MMAA-beszélgetések 19.

Menekültek és bevándorlók társadalmi integrációja Magyarországon

2020. november 12. Szabó Linda, Pósfai Zsuzsanna.

Lakhatási válság és bérlői önszerveződés

2020. május 1. Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

A lakásszövetkezetek válasza a gondoskodási válságra

2020. március 5. Pósfai Zsuzsanna. Budapest: Friedrich Ebert Stiftung - Equal Care in East-Central Europe.

Trust your Architect! Lakhatási válság - Kerekasztal-beszélgetés

2020. február 10. Jelinek Csaba. Budapest: Kortárs Építészeti Központ

Lakhatás – helyi lehetőségek

2019. augusztus 29. Czirfusz Márton. Budapest: FES-MMAA - Lakhatás – kényszerek és lehetőségek.

Lakhatási válság Magyarországon.

2018. november 23. Czirfusz Márton. Budapest: Szakkollégiumok éjszakája.

Szövetkezeti lakhatás Dél-Amerikában.

2018. április 3. Pósfai Zsuzsi. Budapest: Gólya.

Városrehabilitáció - Veszély vagy esély?

2018. március 20. Jelinek Csaba. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

workshopok
WORKSHOPOK

Lakhatási minimum

2022. február 24. Pósfai Zsuzsanna. Három Holló, Budapest. Lakhatási Koalíció.

Housing policies in Eastern Europe and the South Caucasus

2020. november 13. Bródy Luca Sára, Pósfai Zsuzsanna. Tbiliszi: Heinrich Böll Stiftung - South Caucasus Region - Green Academy 2020.

(Re)inventing the culture of finance for collaborative housing and city-making

2019. június 5-6. Pósfai Zsuzsanna. Lyon: European Social Housing Festival - Collaborative Housing Da

publikációk
PUBLIKÁCIÓK

Nem minden arany, ami fénylik – A német lakásszövetkezetek kihívásai. Metzger J. (2021): Genossenschaften und die Wohningsfrage. Die Konflikte im Field der Sozialen Wohnungwirtschaft (Westfälisches Dampfboot, Münster, p 310)

2022. Csepregi Dóra Fanni.

Tér és Társadalom, 36(4) pp. 176-181.

Kormányzati szakpolitikák és költségvetési kiadások

2022. Czirfusz Márton.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

Fordulóponthoz érkeztünk: a lakhatás megfizethetőségének alakulása

2022. Csepregi Dóra Fanni.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

A menekültek lakhatási problémái és azok megoldásának lehetőségei (A nemzetközi védelemben részesített személyek lakhatási helyzete Magyarországon)

2022. Pósfai Zsuzsanna, Szabó Linda. 

In: Kováts András, Soltész Béla (szerk.): Valahol otthon lenni - Menekültek társadalmi beilleszkedése Magyarországon

A lakhatási válságra adott közösségi válaszok

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna.

Fordulat 27.

Lakhatási helyzet a válság után. Financializációs folyamatok, kettészakadó lakáspolitikák és a háztartások túlélési stratégiái

2019. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Vígvári A.

Fordulat 26. 199-224.

Turning a “Socialist” Policy into a “Capitalist” One: Urban Rehabilitation in Hungary during the Long Transformation of 1989​

2020. Jelinek Csaba.

Journal of Urban History. doi 10.1177/0096144220908880

A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében

2019. Jelinek Csaba.

Tér és Társadalom, 33(4): 17-37.

Tulajdon, lakhatás, önrendelkezés​

2019. Pósfai Zsuzsanna

Új Egyenlőség. 2019. április 29.

Reproducing socio-spatial unevenness through the dualization of policies in the domain of housing in Hungary.

2018. Jelinek Cs., Pósfai Zs.

In Lang, T., Görmar, F. (eds.), Local and Regional Development in Times of Polarization. Re-thinking spatial policies in Europe. Palgrave Macmillan.

Rákóczi Collective - Alternatives to individual homeownership

2017. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Szarvas M. 

Cooperative City Magazine

Uneven development, urban policy making and brokerage. Urban rehabilitation policies in Hungary since the 1970s.

2017. Jelinek Cs.

PhD dissertation, Central European University.

Kritikus ponton? Önkormányzati lakásgazdálkodás a gazdasági világválság után.

2015. Czirfusz M., Pósfai Zs.  

Területi Statisztika. 5. 484–504.

KONFERENCIÁK
konferenciák

A lakásszövetkezetiség mint egy történelmileg beágyazott folyamat: Esettanulmány Magyarországról [Housing cooperativism as a historically embedded process: A case study from Hungary]

2023. június 28. Jelinek Csaba. University of Lódz: "Urban regenerations - shines and shadows" - Annual conference of the ENHR

Alternatív lakhatási modellek keresleti oldala – Egy nemzetközi kérdőíves felmérés eredményei

2022. október 14. Jelinek Csaba. Miskolc: Szociológiai tudás és közjó. MSZT 2022. évi vándogyűlés

A lakásszövetkezetek ciklikus története - esettanulmány Európa perifériájáról [The cyclical history of cooperative housing - a case from the European periphery]

2020. november 20. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Working Group on Collaborative Housing, European Network for Housing Research

A lakásszövetkezetek mint válságreakciók [The idea of housing cooperatives as a response to crisis]

2020. október 9. Jelinek Csaba. Jani-Dán Lilla. Prága: Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, v.v.i. Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague

Az önkormányzatok mint a lakhatási politika aktorai Magyarországon

2019. szeptember 13. Czirfusz Márton. Budapest: Open Society Archives - Lakhatás: aktorok és attitűdök.

A bérlői lakásszövetkezetek új hulláma Kelet-Európában? - A MOBA hálózat tapasztalatai [A new wave of rental-based housing cooperatives in Eastern Europe? – The experience of the MOBA network].

2019 augusztus 28. Jelinek Csaba. Pósfai Zsuzsanna. Athén: European Network of Housing Research.

Egy alternatív lakhatási modell építése a kezdetektől Budapesten [Building an alternative housing model from scratch in Budapest

2018. november 5. Jelinek Csaba. Prága: Szociológia Intézet, Cseh Tudományos Akadémia. Worshop 'Alternatives to Homeownership and Private Rental'

SAJTÓMEGJELENÉSEK
sajtómegjelenések

Kiderült, mekkora igény van Budapesten megfizethető bérlakásokra

2023 július 10. Jelinek Csaba. igylakunk.hu

Teljesen vállalhatatlan indoklással szüntetik meg a csokot a városokban

2023. július 1. Czirfusz Márton. Mérce

Minden válság egy fordulópont, amelyből továbbléphetünk a pusztulás vagy a fellendülés irányába

2022. augusztus 4. Czirfusz Márton, Pósfai Zsuzsanna. Transtelex

Reggeli - Drágulás az albérletpiacon

2022. május  16. Pósfai Zsuzsanna. RTL

A lakhatás államtitkári képviseletét ellenzéki képviselők is üdvösnek tartanák

2022. február 25. Periféria Központ. Épülettár

(Lakhatási válság)

2022. március  30. Czirfusz Márton. Partizán

Milyen legyen a lakhatási politika egy esetleges kormányváltás után? Minimumprogram készült.

2021. december 6. Czirfusz Márton. Partizán. Spartacus #9

A lakásmaffia és az ingatlanspekuláció fellángolásától tartanak a civil szervezetek a kormány terve miatt

2021. május 13. Czirfusz Márton. Mérce

Kivégezné a kormány az önkormányzati bérlakásrendszert, az ellenzék szerint jön a csókosok és ügyeskedők kora

2021. május 12. Czirfusz Márton. Telex

A hajlék nélkül maradt nők sajátos nehézségei speciális lakhatási támogatásokat igényelnek

2021. április 8. Pósfai Zsuzsanna. Mérce

Segítségnyújtás és felelős gazdálkodás

2021. március 12. Czirfusz Márton. XV Media

Nőnapi Partizán 2021

2021. március 8. Pósfai Zsuzsanna. Partizán

Rendszerszintű probléma: nincs elég megfelelő lakhatási lehetőség a rászoruló nőknek

2021. február 27. Pósfai Zsuzsanna. Magyar Narancs online

Miért marad? Mert nincs hová mennie – Nők és a lakhatási válság

2021. február 26. Pósfai Zsuzsanna. Marie Claire online

Orbánék válságkezelése: támogatás helyett adósság

2020. május  20. Pósfai Zsuzsanna. napiPartizán #31

Miért ilyen drága a lakhatás?

2020. április 28. napiPartizán #18.

Lakhatási jelentés 2018

2018. október 25. Pósfai Zsuzsi. Tilos Rádió: Kovács Ádám Hangpostája

"Időzített bombaként ketyeg alattunk, hogy nincs állami lakáspolitika"

2017. december 27. 24.hu

Nem találsz megfizethető albérletet Budapesten? Ez csak a jéghegy csúcsa

2015. október 5. Kettős Mérce blog

"Ma Magyarországon lakhatási válság van" 

2014. március 21. hvg.hu

bottom of page