top of page
A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON

Annak ellenére, hogy jelenleg a magyarországi lakosság nagyjából 6%-a lakásszövetkezetekben él, alig találunk lakásszövetkezetekkel foglalkozó társadalomtudományos kutatásokat. A lakásszövetkezeti lakások ilyen jelentős száma egy hosszú történeti folyamat eredménye, amely az 1870-es években kezdődött.

Az 2021 és 2024 közötti időszakban támogatott, “A magyarországi lakásszövetkezetek szociológiája történeti megközelítésben” című kutatási projektünk a lakásszövetkezetek elmúlt 150 éves történetét dolgozza fel. Megmutatja, hogy a különböző történeti korszakokban a mindenkori állam, illetve az állampolgárok hogyan próbálták a lakhatási válságok egymás utáni hullámait kezelni.

A különböző korszakok közötti hasonlóságok és eltérések feltárása és megértése, illetve a sikeres – vagy éppen sikertelen – lakásszövetkezeti kísérletek mögött meghúzódó okok felfedezése nagyban elősegítheti azt, hogy alaposabban megértsük az alternatív, közösségi, kollaboratív lakhatási megoldások népszerűségének jelenbeli növekedését, amely nemcsak Magyarországon, de a világ számos pontján érzékelhető a 2008-as globális pénzügyi válság utáni évtizedben.

A PD 139049 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a PD_21 pályázati program finanszírozásában valósul meg.​

lakszöv töri_PD OTKA.jpg
NKFIH_HU.jpg

Közéleti írások

Megfizethető bérlakásszektor Budapesten? Egy kérdőíves felmérés eredményei

2023. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton. Periféria Tanulmányok 5. ISBN 9786156576019; 9786156576026

Catalytic capital investment as an enabler of afforable rental and cooperative housing in Central and South-Eastern Europe

Full Research Report

2023. Pósfai Zsuzsanna, Jelinek Csaba, Sara Dević, Aleksandar Tomašević, Ivon Pavlović.

Catalytic capital investment as an enabler of afforable rental and cooperative housing in Central and South-Eastern Europe

Investor Report 

2023. Pósfai Zsuzsanna, Jelinek Csaba.

Housing policies and housing affordability in Hungary after 1990

2022. Czirfusz Márton, Jelinek Csaba. Annual Report on Housing Poverty 2021. pp. 78-132

Lakhatási közpolitikák és a lakhatás megfizethetősége az elmúlt három évtizedben

2021. Czirfusz Márton, Jelinek Csaba. Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2021. pp. 81-135

Közéleti előadások

Lakhatási válság és lakáspolitika Magyarországon

2022. október 28. Jelinek Csaba. Szolidáris Gazdasági Központ: Szakszervezeti és szövetkezeti válaszok a megélhetési válságra.

Alternative models of rental housing cooperatives

2022. szeptember 8. Jelinek Csaba. Online. A CEDOS Re-Housing for Ukraine elóadássorozat része

A privatizációtól a devizahiteleken át a CSOK-ig: három évtized magyar lakáspolitikája

2021. december 14. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton. Budapest: Társadalomelméleti Kollégium

Kihívások és lehetőségek a lakásszövetkezetek kelet-közép európai fejlesztésében

2021. november 18. Jelinek Csaba. Online. Europe Housing Forum 2021

Konferenciák

A lakásszövetkezetiség mint egy történelmileg beágyazott folyamat: Esettanulmány Magyarországról [Housing cooperativism as a historically embedded process: A case study from Hungary]

2023. június 28. Jelinek Csaba. University of Lódz: "Urban regenerations - shines and shadows" - Annual conference of the ENHR

Alternatív lakhatási modellek keresleti oldala - Egy nemzetközi kérdőíves felmérés eredményei

2022. október 14. Jelinek Csaba. Miskolc: Szociológiai tudás és közjó. MSZT 2022. évi vándorgyűlés.

Az államszocialista lakásszövetkezetek ciklikus története - Egy történeti szociológiai megközelítés [The Cyclical History of State Socialist Housing Cooperatives in Hungary – A Historical Sociological Approach]

2022. szeptember 1. Jelinek Csaba. Antwerpen. "Inequality and the City" Conference of the European Association of Urban Historians

Lakáshitelek és lakásszövetkezetek Magyarországon a "hosszú átmenet" során [Housing Loans and Housing Cooperatives in Hungary During the „Long Transformation“]

2022. június 17. Jelinek Csaba. Jena. "Eastern Europe's 20th Century Today" Annual Conference of the Imre Kertész Kolleg

A lakásszövetkezetiség ciklikusan változó szerepe Magyarországon – Egy történeti szociológiai elemzési keret lehetséges alapjai

2022. június 2. Jelinek Csaba. Budapest. "Kit érdekel még a szociológia? avagy lehet-e korunk válságaira válaszolni a szociológia nélkül?" ELKH TK SZI éves konferencia

Sajtómegjelenések

bottom of page