top of page
EGYENLŐTLEN MUNKAMEGOSZTÁS

A munka világában a társadalmi és területi egyenlőtlenségek Magyarországon is felerősödtek az elmúlt évtizedekben. Az egyenlőtlenségek változását a Periféria Központ a globális folyamatokba beágyazva értelmezi. Emellett törekszünk arra, hogy a folyamatok érintettjeire, a dolgozókra gyakorolt hatásokat megjelenítsük. A gazdaságföldrajz, a szociológia és az antropológia módszertanait vegyítve feltáró kutatásokat végzünk, illetve a társadalmi partnerekkel közösen vizsgáljuk azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyekkel a munka világának társadalmi és területi egyenlőtlenségei csökkenthetők.

Közéleti írások

Közéleti előadások

Workshopok

Affiliate exchange for Impact

2022. november 15-19. Szabó Linda. Barcelona: Electronics Watch.

Munkavállalók az elektronikai iparban

2022. május 31. Szabó Linda, Czirfusz Márton. Periféria Központ, Electronics Watch

 
 

Publikációk

A COVID-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon

2021. Czirfusz Márton. In: Területi Statisztika 61(3), pp. 320-336.

A magyarországi munkásság a hosszú lejtmenetben

2019. Czirfusz Márton, Ivanics Zsófia, Kovai Cecília, Meszmann T. Tibor. In: Fordulat 26, pp. 142-170.

A közfoglalkoztatás térbeli egyenlőtlenségei

2015. Czirfusz Márton. In: Munkaerőpiaci Tükör 2014. 

 

How French Are French MNCs in Hungary? A Comparison of Two Service Sector Firms. 

2011. Linda Szabó, Viola Zentai. In: Globalizing Employment Relations. Palgrave-Macmillan. pp.134-149.

 
 

Konferenciák

A munka átalakulása Budapesten 1989 után: a város az új nemzetközi munkamegosztásban [Transformation der Arbeit in Budapest nach 1989: die Stadt in der neuen internationalen Arbeitsteilung]

2022. október 7. Czirfusz Márton. Tübingen. Die Stadt im Wandel. Transformationsprozesse in Südosteuropa seit den 1980er Jahren

A munkaerőhiány és a munkaerő-tartalékok - kerekasztal-beszélgetés

2022. szeptember 22. Czirfusz Márton. Szeged. 60. Közgazdász-vándorgyűlés

Térbeli munkamegosztás és politikai megosztottságok Magyarországon [Spatial divisions of labour and political divides in Hungary]

2021. december 9. Czirfusz Márton. The revenge of the places that don’t matter? Politics of territorial inequalities in comparative perspective

A magyar munkaalapú társadalom az egyenlőtlen fejlődésben [The Hungarian ‘work-based society’ within uneven development]

2021. október 9. Czirfusz Márton. Online:  #GeoWoche2021

A járvány hatása a foglalkoztatás térszerkezetére

2021. szeptember. Czirfusz Márton. Online: Magyar Közgazdasági Társaság 59. Vándorgyűlése.

A munka térbeli kiigazítása és az 1970-es évek válsága Magyarországon

2020. december 4. Munkás(k)uta(táso)k konferencia.

 

A munka térbeli kiigazítása a jelenlegi magyarországi felhalmozási rezsimben [Spatial fix der Arbeit im gegenwärtigen ungarischen Akkumulationsregime]

2019. szeptember 28. Czirfusz Márton. Deutscher Kongress für Geographie.

 
 

Sajtómegjelenések

bottom of page