top of page
HÁZTARTÁSI ADÓSSÁG MAGYARORSZÁGON EGY KIBONTAKOZÓ GAZDASÁGI ÉS ENERGIAVÁLSÁGBAN

2024 és 2026 között Pósfai Zsuzsanna a "Háztartási eladósodás Magyarországon a kibontakozó gazdasági és energiaválságban" címmel végez posztdoktori kutatást. A PD 147222 számú projekt a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFIA) nyújtott támogatásával, a PD_23 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

 

A kutatás a magyarországi háztartások eladósodását vizsgálja egy olyan időszakban, amikor a gazdasági recesszió, az infláció és az energiaválság hatására arra lehet számítani, hogy nőni fog a háztartások adósságállománya. A kutatás statisztikai adatelemzésre és szakértői interjúkra támaszkodik. A kutatás során olyan adatokat fogunk rendszeresen gyűjteni az eladósodással, fizetési nehézségekkel kapcsolatban, melyek utólag nem állnának rendelkezésre. Ezért a 2024-2026 közötti időszakban feltételezésünk szerint bekövetkező negatív fordulatot (vagyis a növekvő fizetési nehézségeket, kintlévő adósságállomány alakulását) annak folyamatában tudjuk megragadni. 

 

Mivel ennek a folyamatnak jelentős társadalmi és gazdasági hatásai vannak, a kutatás eredményeit nem csak tudományos publikációkban foglaljuk össze, hanem a szélesebb nyilvánosság számára készített írásokban és magyarázó vizualizációkban, valamint szakpolitikai ajánlásokban is.

haztartasi-adossag.jpg
bottom of page