top of page
TUDOMÁNYOS SZÖVEGEK
2023

Dzsentrifikálódó számlálókörzettel rendelkező települések, 2001-2011.

2023. Czirfusz M., Pósfai I., Pósfai Zs.

Kutatási adat

 

Állam, kapitalizmus és infrastruktúra-vezérelt fejlesztés: A Budapest-Belgrád vasútépítés többléptékű elemzése [State, capitalism and infrastructure-led development: A multi-scalar analysis of the Belgrade-Budapest railway construction]

2023. Szabó L., Jelinek Cs.

In Environment and Planning A: Economy and Space 2023 April 11

Megfizethető bérlakásszektor Budapesten? Egy kérdőíves felmérés eredményei

2023. Jelinek Csaba, Czirfusz Márton.

Periféria Tanulmányok 5. Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9786156576019; 9786156576026

2022

Dzsentrifikálódó számlálókörzettel rendelkező települések, 2001-2011.

Katalitikus tőkebefektetések mint a megfizethető bérlakások és szövetkezeti lakások előremozdítói Közép- és Délkelet-Európában – Teljes kutatási jelentés [Catalytic Capital Investment as an Enabler of Affordable Rental and Cooperative Housing in Central and South-Eastern Europe – Investor Report]

2022. Pósfai Zs., Jelinek Cs., Dević, S., Tomasević, A., Pavlović, I.

Katalitikus tőkebefektetések mint a megfizethető bérlakások és szövetkezeti lakások előremozdítói Közép- és Délkelet-Európában – Befektetői jelentés [Catalytic Capital Investment as an Enabler of Affordable Rental and Cooperative Housing in Central and South-Eastern Europe – Investor Report]

2022. Pósfai Zs., Jelinek Cs., Dević, S., Tomasević, A., Pavlović, I.

Nem minden arany, ami fénylik – A német lakásszövetkezetek kihívásai. Metzger J. (2021): Genossenschaften und die Wohningsfrage. Die Konflikte im Field der Sozialen Wohnungwirtschaft (Westfälisches Dampfboot, Münster, p 310)

2022. Csepregi Dóra Fanni.

Tér és Társadalom, 36(4) pp. 176-181.

Kormányzati szakpolitikák és költségvetési kiadások

2022. Czirfusz Márton.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

Fordulóponthoz érkeztünk: a lakhatás megfizethetőségének alakulása

2022. Csepregi Dóra Fanni.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

A menekültek lakhatási problémái és azok megoldásának lehetőségei (A nemzetközi védelemben részesített személyek lakhatási helyzete Magyarországon)

2022. Pósfai Zsuzsanna, Szabó Linda. 

In: Kováts András, Soltész Béla (szerk.): Valahol otthon lenni - Menekültek társadalmi beilleszkedése Magyarországon

Nem minden arany, ami fénylik – A német lakásszövetkezetek kihívásai. Metzger J. (2021): Genossenschaften und die Wohningsfrage. Die Konflikte im Field der Sozialen Wohnungwirtschaft (Westfälisches Dampfboot, Münster, p 310)

2022. Csepregi Dóra Fanni.

Tér és Társadalom, 36(4) pp. 176-181.

Kormányzati szakpolitikák és költségvetési kiadások

2022. Czirfusz Márton.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

Fordulóponthoz érkeztünk: a lakhatás megfizethetőségének alakulása

2022. Csepregi Dóra Fanni.

In: Vankó, Lili (szerk.) Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2022. Budapest, Magyarország: Habitat for Humanity Magyarország (2022)

A menekültek lakhatási problémái és azok megoldásának lehetőségei (A nemzetközi védelemben részesített személyek lakhatási helyzete Magyarországon)

2022. Pósfai Zsuzsanna, Szabó Linda. 

In: Kováts András, Soltész Béla (szerk.): Valahol otthon lenni - Menekültek társadalmi beilleszkedése Magyarországon

2021

Félperifériás financializáció és informális, háztartási szintű megoldások: az egyenlőtlen fejlődés beágyazottsága a magyar városok peremterületein [Semi-peripheral Financialization and Informal Household Solutions: Embedded Scales of Uneven Development in Hungarian Fringes

2021. Jelinek Cs., Pósfai Zs., Gagyi Á., Vígvári A.

In: Mikus, Marek, Rodik, Petra (eds.) (2021) Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries

"Kötvényes" kínai bevándorlók Budapesten [Chinese "Golden Visa" Migrants in Budapest]

2021. Szabó L., Beck F., Knyihár E.

In: Global Dialogue 2021 April 28-29

A COVID-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon

2021. Czirfusz M.

In: Területi Statisztika, 61(3), 320-336.

2020

Félperifériás financializáció és informális, háztartási szintű megoldások: az egyenlőtlen fejlődés beágyazottsága a magyar városok peremterületein [Semi-peripheral Financialization and Informal Household Solutions: Embedded Scales of Uneven Development in Hungarian Fringes

2021. Jelinek Cs., Pósfai Zs., Gagyi Á., Vígvári A.

In: Mikus, Marek, Rodik, Petra (eds.) (2021) Households and Financialization in Europe: Mapping Variegated Patterns in Semi-Peripheries

"Kötvényes" kínai bevándorlók Budapesten [Chinese "Golden Visa" Migrants in Budapest]

A lakhatási válságra adott közösségi válaszok

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna.

Fordulat 27.

Turning a “Socialist” Policy into a “Capitalist” One: Urban Rehabilitation in Hungary during the Long Transformation of 1989​

2020. Jelinek Csaba.

Journal of Urban History. doi 10.1177/0096144220908880

A lakhatási válságra adott közösségi válaszok

2020. Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna.

Fordulat 27.

Turning a “Socialist” Policy into a “Capitalist” One: Urban Rehabilitation in Hungary during the Long Transformation of 1989​

2020. Jelinek Csaba.

Journal of Urban History. doi 10.1177/0096144220908880

 
2019

Lakhatási helyzet a válság után. Financializációs folyamatok, kettészakadó lakáspolitikák és a háztartások túlélési stratégiái

2019. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Vígvári A.

Fordulat 26. 199-224.

A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében

2019. Jelinek Csaba.

Tér és Társadalom, 33(4): 17-37.

Tulajdon, lakhatás, önrendelkezés​

2019. Pósfai Zsuzsanna

Új Egyenlőség. 2019. április 29.

Lakhatási helyzet a válság után. Financializációs folyamatok, kettészakadó lakáspolitikák és a háztartások túlélési stratégiái

2019. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Vígvári A.

Fordulat 26. 199-224.

A városrehabilitáció korszakai Magyarországon: Az állam szerepe marginális városi terek (újra)termelésében

2019. Jelinek Csaba.

Tér és Társadalom, 33(4): 17-37.

Tulajdon, lakhatás, önrendelkezés​

2019. Pósfai Zsuzsanna

Új Egyenlőség. 2019. április 29.

Lakhatási helyzet a válság után. Financializációs folyamatok, kettészakadó lakáspolitikák és a háztartások túlélési stratégiái

2019. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Vígvári A.

Fordulat 26. 199-224.

2018

Financialization and inequalities. The uneven development of the housing market on the eastern periphery of Europe.

2018. Pósfai Zs., Gál Z., Nagy E.

In Fadda, S., Tridico, P. (eds.), Inequality and Uneven Development in the Post-Crisis World. London; New York: Routledge, 167-190.

Reproducing uneven development on the Hungarian housing market.

2018. Pósfai Zs.

PhD disszertáció, Szegedi Egyetem

Reproducing socio-spatial unevenness through the dualization of policies in the domain of housing in Hungary.

2018. Jelinek Cs., Pósfai Zs.

In Lang, T., Görmar, F. (eds.), Local and Regional Development in Times of Polarization. Re-thinking spatial policies in Europe. Palgrave Macmillan.

Reproducing socio-spatial unevenness through the dualization of policies in the domain of housing in Hungary.

2018. Jelinek Cs., Pósfai Zs.

In Lang, T., Görmar, F. (eds.), Local and Regional Development in Times of Polarization. Re-thinking spatial policies in Europe. Palgrave Macmillan.

2017

Rákóczi Collective - Alternatives to individual homeownership

2017. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Szarvas M. 

Cooperative City Magazine

Uneven development, urban policy making and brokerage. Urban rehabilitation policies in Hungary since the 1970s.

2017. Jelinek Cs.

PhD dissertation, Central European University.

Rákóczi Collective - Alternatives to individual homeownership

2017. Gagyi Á., Jelinek Cs., Pósfai Zs., Szarvas M. 

Cooperative City Magazine

Uneven development, urban policy making and brokerage. Urban rehabilitation policies in Hungary since the 1970s.

2017. Jelinek Cs.

PhD dissertation, Central European University.

Creativity and culture in reproducing uneven development across Central and Eastern Europe.

2017. Czirfusz M.

In: Lux G, Horváth Gy (eds.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge, 106-119.

Crisis and the Reproduction of Core-Periphery Relations on the Hungarian Housing Market.

2017. Pósfai Zs., Nagy G.

European Spatial Research and Policy. 24(2), 17-38.

2016

Do we need a re-theorization of global urbanism from Eastern Europe?

2016. Czirfusz, M.

In: International Conference From CONTESTED_CITIES to Global Urban Justice. Madrid: Grupo de Estudios Urbanos y Teoría Social, Paper WPCC-161005. 

2015

Józsefváros dzsentrifikációja és annak káros hatásai a helyi kisebbségekre [Gentrification of Józsefváros and Its Detrimental Effects on Local Minorities].

2015. Szabó Linda.

In: Minority Rights Group International (ed.) State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015: Case Studies

Gentrification and Rescaling Urban Governance in Budapest-Józsefváros.

2015. Czirfusz, M., Horváth, V., Jelinek, Cs., Pósfai, Zs., & Szabó, L. 

Intersections, 1(4), 55–77. 

Spatial inequalities of public works employment.

2015. Czirfusz, M.

In: Fazekas, K., Varga, J. (szerk.):  The Hungarian Labour Market, 2015. Budapest: Institute of Economics, MTA KRTK, 128–143. 

2013

Kritikai városkutatás.

2013. Jelinek, Cs., Bodnár J., Czirfusz, M., Gyimesi, Z. 

Budapest: L'Harmattan.

2012
2011

State-Led Gentrification and Relocation in Budapest: Vacating a House in Ferencváros.

2011. Jelinek, Cs.

MA thesis, Central European University.

2010

Régi és új mechanizmusok és ezek hatásai a kelet-közép-európai városközpontok átalakulási folyamataiban.

2010. Földi Zs., Czirfusz M.

In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK), 244-260.

The Phenomena of Displacement and Relocation during the Process of Gentrification in Budapest.

2010. Jelinek, Cs.  

Studia Sociologia, 55(2): 105–116.

2008

Re-industrialization in the World and in Hungary.

2008. Barta, Gy., Czirfusz, M., Kukely, Gy.

European Spatial Research and Policy. (2): 5–26.

2006

Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest.

2006. Barta, Gy., Beluszky, P., Czirfusz, M., Győri, R. Kukely, Gy.

Discussion Papers of the CRS HAS. 51. 

bottom of page