CÉLUNK

  • A különböző léptékeken megjelenő térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése

  • A városainkról és térségeinkről szóló döntésekben minden érintett képviseletének biztosítása

  • A közpolitikai döntések átláthatóvá és számonkérhetővé tétele

FELADATUNK

  • A gazdasági folyamatok mögött meghúzódó társadalmi viszonyok feltárása

  • A városi és térbeli változások társadalmi-gazdasági okainak bemutatása

  • A tudományos kutatás, a közpolitikai döntéshozatal, a társadalmi mozgalmak és a gazdasági világ közötti átjárás növelése

  • A tudományos igényű, terepmunkára támaszkodó tudásszerzés progresszív alkalmazása 

  • A kollektív szakmai munka támogatása más szervezetekkel való együttműködésben

© 2018 by Periféria Központ. Logo design: Balázs Anna.

info@periferiakozpont.hu

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle