A KATALIKUS TŐKEBEFEKTETÉSEK LEHETSÉGES SZEREPEI A MEGFIZETHETŐ LAKHATÁSBAN - A KELET- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI LAKÁSPIACOK VIZSGÁLATA

[Analyzing the potential for catalytic capital investment in the affordable housing sector of Eastern and

South-Eastern Europe]

Ez a 2022-es kutatási projektünk Kelet- és Délkelet-Európa lakáspiacait vizsgálja, ahol az utóbbi években a lakhatási válság egyre több társadalmi csoportot érint. Ezzel párhuzamosan a mélyülő globális klímaválságban egyre inkább szükségessé válik a fenntartható beruházások lakásállományokba történő előmozdítása. Mivel a térségben nem jellemző a kormányok érdemi beavatkozása a lakhatási problémák megoldásába, ezért az innovatív lakhatási kezdeményezések kidolgozása tipikusan kisebb, független szereplőkre hárul. Ezek a szereplők gyakran nehezen jutnak finanszírozáshoz, mivel a létező lakásfinanszírozási csatornák gyakran nem tolerálják az innovációval járó kockázatot.

A kutatás során összesen nyolc, EU-n belüli és kívüli ország példáját fogjuk elemezni - kiemelt figyelmet fordítva Magyarországra, Szerbiára, Horvátországra és Szlovéniára. Az innovatív lakásfinanszírozási eszközök a vizsgálandó országokban egyelőre még nem léteznek. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy amennyiben türelmes befektetők lépnek a térség lakáspiacaira, úgy új, megfizethető lakásokat kínáló szervezetek tudnának kialakulni, és megerősödni. Ezen keresztül a hosszú távon megfizethető lakások szegmense - a bérlői lakásszövetkezetektől egészen a konvencionális non-profit bérlakásszektorig - is bővülni tudna, ami számos, jelenleg a lakáspiacról kiszorult társadalmi csoport helyzetén tudna javítani. A kutatás során ennek a lehetséges régiós piacnak mind a keresleti, mind a kínálati oldalát feltérképezzük, valamint azonosítjuk a piac megerősödését gátló tényezőket, és javaslatot teszünk ezek felszámolására.